PRIVACY EN COOKIES

Hier vind je het privacy en cookiebeleid van NHVeilig en Fier dat betrekking heeft op de website www.buitvoorprofessionals.nl. Als je gebruik maakt van deze website, dan laat je gegevens bij ons achter. Hier informeren we je welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en hoe jij je kunt beroepen op jouw rechten. 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Als je www.buitvoorprofessionals gebruikt dan laat je in een aantal gevallen persoonsgegevens bij ons achter:

  • Bij aanmelding voor de e-learning
  • Navigatie door de website (betreft anonieme gegevens m.b.t. het gebruik van de site)

Grondslag van de verwerking

NHVeilig en Fier moeten het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan verwerken wij jouw persoonsgegevens nadat wij jouw toestemming hebben gekregen.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw gegevens met de volgende doelen:

  • Bij aanmelding voor de e-learning: We willen graag een beeld krijgen van het gebruik van de e-learning. Daarom vragen we je enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is mogelijk om op een later moment met de inloggegevens opnieuw naar de e-learning te gaan. Bijvoorbeeld om de andere verhaallijn te bekijken of om nog eens informatie op te zoeken.
  • Navigatie door de website: deze website maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen over het gebruik van de website met als doel om de functionaliteit te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die je bekijkt en de tijd die je op onze site doorbrengt. Jouw gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Beveiliging van de gegevens

NHVeilig en Fier hechten grote waarde aan een integere omgang met jouw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met jouw persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van onze website (o.a. met een SSL certificaat), de toegangssystemen, computernetwerken en servers.

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. We streven ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Delen van persoonsgegevens met derden

NHVeilig en Fier verstrekken persoonsgegevens  uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit gegevens verkopen aan derden. 

Bescherming persoonsgegevens

NHVeilig en Fier nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren of je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van je gegevens. Bijvoorbeeld wanneer je bij aanmelding hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws, trainingen en bijeenkomsten vanuit NH Veilig en/of Fier over dit onderwerp. Jouw gegevens blijven dan opgeslagen totdat je je uitschrijft. 

Jouw privacy rechten

Jij hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij leggen je uit welke rechten dit zijn en hoe jij je hierop kunt beroepen.

  • Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens. Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van jou hebben. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
  • Recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door NHVeilig en Fier.
  • Recht op het stoppen van gebruik van gegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@buitvoorprofessionals.nl

NHVeilig en Fier wijzen je  er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Vragen?

Heb je vragen over ons Privacybeleid? Neem gerust contact met ons op via info@buitvoorprofessionals.nl

Scroll naar boven